OTTO in de Media

11 jun 2018
OTTO Work Force grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa

Arbeidsmigranten leveren een substantiële bijdrage aan onze economie

Categorie: Blog, Nieuws

In 2016 waren in ons land 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief. Zij vervulden 514.000 verschillende banen, wat neerkomt op bijna één op de twintig banen in Nederland. Daarmee leveren deze arbeidsmigranten een substantiële bijdrage aan de productie in Nederland en een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zij zijn daarmee van grote economische waarde voor Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABU.

Het onderzoek laat verder zien dat arbeidsmigranten primair zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder de inzet van deze werknemers verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. ABU-directeur Jurriën Koops: “Dit geeft aan dat Nederland arbeidsmigranten hard nodig heeft. Zonder hen stagneert de economische groei, zowel nationaal als regionaal.”

Huisvestingsproblemen

“De komende jaren zal de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar toenemen. Door de groeiende economie. Maar vooral ook omdat vanaf 2021 onze beroepsbevolking krimpt. Arbeidsmigranten zijn simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden. Maar dan moeten we als vestigingsland wel aantrekkelijk blijven voor deze groep werknemers,” aldus Koops.

Op dit moment is met name de huisvesting een urgent probleem. Er is een nijpend tekort aan kwalitatief goede huisvesting. Dat kan leiden tot problemen, zoals slechte of onveilige huisvesting, een onverantwoorde huisvesting door huisjesmelkers en overbewoning of concentratie in bepaalde wijken. De ABU vindt dat deze problemen moeten worden aangepakt.

Oproep aan gemeenten

De uitzendsector speelt een belangrijke rol bij de bemiddeling van arbeidsmigranten: bijna de helft van hen vindt werk via een uitzendbureau. Daarom roept de ABU, als werkgeversorganisatie in de uitzendbranche, gemeentelijke en provinciale overheden op om samen met uitzendorganisaties en huisvesters werk te maken van huisvesting voor arbeidsmigranten. Want alleen dan kunnen de diverse regio’s aantrekkelijk blijven voor bedrijven én buitenlandse werknemers.

Reactie OTTO Work Force

Wij van OTTO Work Force staan volledig achter de bevindingen van het rapport dat is opgesteld door SEO Economisch Onderzoek. Wij stellen al langer dat arbeidsmigranten in Nederland onmisbaar zijn en dat wij in Nederland eens moeten gaan kijken naar de positieve aspecten van de arbeidsmigrant. Door de aantrekkende economie en demografische ontwikkelingen, ontstaat er binnen een aantal jaar al een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten, een ontwikkeling die in enkele sectoren al goed voelbaar is. We hebben de arbeidsmigranten keihard nodig om de gaten in onze arbeidsmarkt op te vullen, en zullen er hard aan moeten trekken om de strijd om de arbeidsmigrant te winnen en ervoor te zorgen dat deze groep naar Nederland wil blijven komen. Om die reden maken wij ons sterk om de huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland drastisch te verbeteren, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en Nederlandse gemeenten. Het onderzoek van SEO bewijst nog maar weer eens hoeveel waarde de arbeidsmigrant heeft voor de Nederlandse economie en waarom wij hier zuinig mee om moeten gaan.