OTTO in de Media

25 apr 2018
OTTO Work Force grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa

Column CEO Frank van Gool in Flexmarkt

Categorie: Blog, Nieuws

Maandelijks levert Frank van Gool, CEO van OTTO Work Force een bijdrage aan vakblad Flexmarkt. Iedere maand schrijft Flexmarkt over de laatste markttrends en zoomt in op wet- en regelgeving, ondernemerschap, flexwerkers en branchecijfers. De artikelen worden ondersteund door analyse en duiding en er komen best practices aan bod.

In de vorm van een column geeft Frank van Gool zijn visie en die van OTTO Work Force op bepaalde onderwerpen. In de tweede editie van 2018 wordt de vraag gesteld: ‘Is de EU groot genoeg?’.

Is de EU groot genoeg?

De media berichten elke dag over de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt. De toon wordt steeds zorgelijker. Terecht, want volgens het UWV neemt de lijst met moeilijk vervulbare beroepen iedere maand toe. Rond de zomer verwacht het UWV een algemene krapte op de arbeidsmarkt. Medewerkers in de bouw, ICT en vervoer zijn bijna niet meer te vinden. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voorspelt dat er tot 2022 een half miljoen extra banen moet worden gevuld, naast de omvangrijke vervangingsvraag vanwege de vergrijzing. Het ROA voorziet een uitbreiding van gemiddeld een procent per jaar. Dat komt neer op 520 duizend werkenden over zes jaar. Let wel, hierin is nog niet de vervanging van grote groepen medewerkers vanwege pensionering opgenomen.

Terecht zei Randstad-ceo Jacques van den Broek in een interview met het FD, dat Nederland een verkeerd arbeidsmarktbeleid voert. Als land moet je zorgen dat er mensen zijn voor de banen. Anders gaat het arbeidstekort de economie remmen. Met name nieuwe technische banen leiden tot verdere economische groei. Jacques pleit er dan ook voor om jaarlijks 80 duizend migranten te werven, die de arbeidsmarkt komen versterken. Politiek en vakbonden roepen dat arbeidsmigranten de banen van de Nederlanders inpikken. Maar als de arbeidsmigranten hetzelfde salaris krijgen voor hetzelfde werk als de Nederlanders, hoeft er
geen angst te zijn voor verdringing. Arbeidsmigranten leveren juist extra werkgelegenheid op. Venlo is de logistieke hotspot van Europa, de vraag naar distributiecentra is enorm. Het afgelopen jaar is in Nederland bijna twee miljoen vierkante meter distributieruimte in gebruik genomen. Dit aantal neemt alleen maar verder toe. Arbeidsmigranten zorgen voor flexibiliteit en
grote banengroei voor de lokale bevolking. Het gaat om nieuwe banen bij de logistieke bedrijven zelf en bij de hele industrie eromheen, zoals IT-bedrijven en webdesigners.

Maar het is kortzichtig om te denken dat we de problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen oplossen met het werven van arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Want ook in de rest van Europa ontstaan grote tekorten. In Duitsland groeit de economie heel sterk en is de vergrijzing nog veel groter, net als in Italië en Frankrijk. Door de vergrijzing gaan er in Duitsland elk jaar 500 duizend mensen extra met pensioen. Waar komt de toekomstige arbeidsmigrant vandaan? Veel Oost-Europeanen werken in West-Europa. Zo werkt ongeveer tien procent van de Poolse beroepsbevolking in het buitenland. De economie groeit daar
jaarlijks met vier procent. Ook Polen heeft tekorten op de arbeidsmarkt die momenteel worden aangevuld met circa een miljoen Oekraïners, die op basis van bilaterale verdragen gemakkelijkeen werkvergunning kunnen verkrijgen. De Oost-Europeanen doen voornamelijk het ‘blue-collar-werk’. Vakkrachten en hoogopgeleide mensen zijn ook in Oost-Europa niet meer te vinden.

Willen we onze economische groei en welvaart vasthouden, dan vraag ik me af waar we in de toekomst arbeidsmigranten vandaan gaan halen. Nederland is te klein. Maar is de Europese Unie wel groot genoeg?

Frank van Gool

 

Download hier de PDF versie van de column in Flexmarkt. Of klik hier voor de website van Flexmarkt om een abonnement te nemen op het vakblad.