OTTO in de Media

12 okt 2018
OTTO Work Force grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa

Column CEO Frank van Gool in Flexmarkt

Categorie: Blog

Geregeld levert Frank van Gool, CEO van OTTO Work Force een bijdrage aan vakblad Flexmarkt. Iedere maand schrijft Flexmarkt over de laatste markttrends en zoomt in op wet- en regelgeving, ondernemerschap, flexwerkers en branchecijfers. De artikelen worden ondersteund door analyse en duiding en er komen best practices aan bod.

In de vorm van een column geeft Frank van Gool zijn visie en die van OTTO Work Force op bepaalde onderwerpen. In de editie van oktober 2018 gaat de column over de hervorming van de arbeidsmarkt.

Wildgroei

Prinsjesdag was ook dit jaar weer een festijn van cijfertjes en hoedjes. Het gaat goed met Nederland. We zitten economisch in de top van Europa met een goed draaiend bedrijfsleven, een lage werkloosheid en gezonde overheidsfinanciën.

Dit is dan ook het moment om de arbeidsmarkt de hervormen. Hervormen staat voor vernieuwen. Het kabinet streeft naar een betere balans tussen kansen en zekerheid. Een balans waar ik mij ook zeker in kan vinden. Met de Wet arbeidsmarkt in balans wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. De vraag is of dit de oplossing is voor de arbeidsmarkt. Met een arbeidsmarkt die in hoog tempo verandert, ligt de oplossing meer in werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Wat heb je aan een vaste baan die straks niet meer bestaat? Het kabinet blijft echter vasthouden aan het verleden. Vast is goed en flex is slecht. De meest gereguleerde vorm van flex, het uitzenden, wordt over een kam geschoren met alle vormen van flex. De wildgroei van platformmedewerkers zonder enige bescherming valt tussen het wal en het schip.

Daarnaast wordt nog een belangrijke groep buiten het wetsvoorstel gehouden. Dat is het groeiende leger zzp’ers. Ondernemerschap juich ik toe en daar moet dan ook alle ruimte aan worden gegeven. De groep zzp’ers echter die voor lage tarieven wordt ingehuurd, is in mijn ogen geen ondernemer maar een verkapte werknemer. Met uurtarieven tot twintig euro gun ik deze zzp’ers de bescherming van een arbeidsovereenkomst. Dat heeft met ondernemerschap weinig te maken. Als de arbeidsmarkt wordt hervormd zonder dat de zzp’er mee wordt genomen, stijft de groep schijnzelfstandigen nog verder. Er zijn altijd ondernemingen die de goedkoopste optie kiezen.

Een hervorming van de arbeidsmarkt kan dan ook alleen succesvol zijn als gelijktijdig alle vormen van arbeid worden meegenomen. Nederland staat er goed voor. Laten we dat zo houden en veranderingen zorgvuldig voorbereiden en doorvoeren. Dat haastige spoed zelden goed is, hebben we wel geleerd met de Wet Werk en Zekerheid.

Download hier de PDF versie van de column in Flexmarkt. Of klik hier voor de website van Flexmarkt om een abonnement te nemen op het vakblad.