OTTO in de Media

04 mrt 2022
Otto

Kenniscentrum Arbeidsmigranten: grote behoefte aan extra scholing en opleiding onder internationale medewerkers

Categorie: Nieuws

Uit het meest recente panelonderzoek van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten komt naar voren dat internationale medewerkers vaak een verschil ervaren tussen hun opleidingswensen en de kansen die ze krijgen van de bedrijven waar ze werkzaam zijn.

Het beter aansluiten van de opleidingsmogelijkheden van werkgevers op de opleidingswensen van arbeidsmigranten is een belangrijke oplossingsrichting om arbeidsmigranten op lange termijn te binden en behouden

Grote behoefte aan extra scholing en opleiding onder arbeidsmigranten

Ruim driekwart van de internationale medewerkers volgt op dit moment geen opleiding. Van de respondenten die momenteel geen opleiding volgen, zou tweederde wel een opleiding willen volgen. De wens om een opleiding te volgen is breed aanwezig, met als positieve uitschieters jongere respondenten (83%) en laaggeschoolde medewerkers uit Midden- en Oost-Europa (82%). Van de medewerkers die de wens hebben door te groeien, heeft twee derde een duidelijke voorkeur dit te doen in het huidige werk, een derde deel wil graag doorgroeien naar een andere baan.

Over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Bovenstaande uitkomsten komen uit het derde panelonderzoek onder meer dan 750 arbeidsmigranten van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten. De onderzoeksresultaten zijn uitgebreid beschreven in de publicatie: De scholing en loopbaanbegeleiding van arbeidsmigranten – een wereld te winnen en gedeeld tijdens een expertmeeting op 24 februari 2022 met een dertigtal deelnemende lokale, regionale en landelijke beleidsmakers, uitvoerende organisaties en deskundigen.

Bron: Kenniscentrum Arbeidsmigranten