Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een respectvolle omgang met onze omgeving is het uitgangspunt. Neem ons wagenpark. Dagelijks worden honderden vervoersmiddelen door staf- en uitzendmedewerkers gebruikt voor woon-werkvervoer. De keuze voor zeer milieuvriendelijke vervoersmiddelen levert al snel een flinke milieuwinst op. In onze interne organisatie promoten wij een energieverantwoorde vorm van werken. Een kleine bijdrage aan het milieu is namelijk makkelijk te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan bewust printbeleid en energiebesparende maatregelen in kantoorruimtes.