Missie & Visie

Missie
OTTO Work Force gelooft in een Europese arbeidsmarkt zonder grenzen. Als marktleider op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe concepten om de belangen van onze klanten en medewerkers op het gebied van flexibel werken optimaal te dienen. Wij van OTTO Work Force ondernemen vanuit het hart en doen altijd een stapje meer.

Visie
Door onze positie te versterken in Polen, Duitsland en Nederland zijn wij in staat om onze concepten voor onze klanten verder te optimaliseren. Door tegelijk te focussen op RESPECT als belangrijkste individuele en corporate kernwaarde verbeteren wij de positie van internationale medewerkers.

Strategie

Strategie
‘The employee journey’ is onze strategie 2020-2024. De komende jaren gaan we ons recruitment proces optimaliseren, gaan we ons focussen op het vinden en behouden van goed personeel en het bevorderen van het werken in het buitenland. Want ons werk draait om mensen!

Onze klanten verdienen de beste service. Wij nemen alleen de beste mensen aan. Alleen de beste mensen maken echt het verschil. Talentvolle en succesvolle professionals weten wat er gebeuren moet en doen wat er gedaan moet worden. Ze zijn ‘in control’. Onze professionals staan dan ook centraal in onze strategie.

De strategie van OTTO als geheel kan alleen slagen als iedereen deze vertaalt in eigen acties en deze dan ook daadwerkelijk uitvoert. De beste mensen hebben discipline, kunnen focussen en zijn in control. Dat is de key-boodschap. En voor minder gaan we niet. RESPECT is en blijft daarom de bottom line van ons handelen.