OTTO Foundation

OTTO Work Force voelt zich maatschappelijk betrokken bij de regio’s waar een deel van onze medewerkers vandaan komen. Daarom willen we een bijdrage leveren aan de oplossingen van de soms nog schrijnende problemen in deze gebieden. Dat doen wij met onze OTTO Foundation.

Go to the English Foundation website!

 

HELP DE OORLOG SLACHTOFFERS IN OEKRAINE

HELP DE OORLOGSSLACHTOFFERS IN OEKRAINE

Oekraïne wordt in het hart getroffen door de Russische agressie en dat raakt ons allemaal zeer. De mensen van ons bedrijf voelen zich zeer verbonden met Oekraïne. Wij leven allemaal intens mee met onze 3000 Oekraïense collega’s, onze 6 kantoren in het land en met het lot van de hele bevolking.

Wij voelen ons onmachtig, maar we kunnen wél iets doen voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Daarom hebben wij het nummer van onze OTTO Foundation opengesteld voor donaties en elke euro die binnenkomt wordt door OTTO Work Force verdubbeld. Het geld zal gericht worden besteed in samenwerking met internationale en lokale hulporganisaties.

Je kunt eenvoudig doneren aan de stichting door op onderstaande link te klikken of door de QR-code te scannen met je telefoon. De link leidt je naar een beveiligd betaalkanaal om rechtstreeks aan de stichting te doneren.

Doneer NU!

Goede doelen

OTTO Foundation

Beleidsplan OTTO Foundation

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • het geven van maatschappelijke humanitaire en economische hulp aan mensen met een minimuminkomen in landen waar OTTO werkzaam is, zowel door middel van individuele hulp als ondersteuning van instanties en (maatschappelijke) organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden;
  • het opzetten en uitvoeren van projecten voor het geven van maatschappelijk, humanitaire en economische hulp, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel;
  • het verlenen van maatschappelijke humanitaire en economische hulp aan oorlogsgetroffenen;

Ambitie

De Stichting OTTO Foundation is opgericht in 2002. Als maatschappelijk betrokken organisatie wil OTTO foundation een bijdrage leveren aan de samenleving. De gedachte achter OTTO Foundation is dat de donatie per project aan hulpbehoevende personen of organisaties ten goede komt. Bij wijze van uitzondering is het denkbaar dat individuele personen worden ondersteund in het kader van armoedebestrijding. Uitgangspunt is dat wij onze doelen verwezenlijken door inzameling van financiële middelen en goederen, het liefst in samenwerking met plaatselijke overheden, organisaties en kerken. Op die manier zorgen wij voor een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Hierbij kan men denken aan ondersteuning met betrekking tot sportactiviteiten, muziek en /of weeshuizen.

Geplande activiteiten 2022-2023

Voor de komende twee jaar heeft OTTO Foundation financiële ondersteuning voor de volgende projecten gepland:

  • Ondersteuning zowel financieel als humanitair van de getroffenen van de oorlog in Oekraïne;
  • Stichting Kinderen van de voedselbank
  • Stichting Droomdag
  • RK Poolse Parochie

Daarnaast zullen eenmalige projecten worden ondersteund op basis van een selectie van verzoeken bij OTTO Foundation binnen komen. Dit kunnen verzoeken van organisaties zijn maar ook individuele personen.

 

Financiële verantwoording

Stichting Droomdag

OTTO Foundation heeft in 2021 een donatie gedaan aan Stichting Droomdag, zodat er voor 10 gezinnen een fantastische droomdag georganiseerd kan worden. Met deze dag wordt een blijvende herinnering gecreëerd voor gezinnen met een ouder die oncologisch en/of levensbedreigend ziek is.

Stichting Kinderen van de Voedselbank

OTTO Foundation heeft in 2021 een donatie gedaan aan Stichting kinderen van de voedselbank waarmee kinderen van gezinnen die aangesloten zijn bij de Voedselbank geholpen worden door het verstrekken van kleding, speelgoed en materiaal voor verjaardagen.

Stiching kinder diabetes Duitsland

OTTO Foundation heeft een donatie gedaan aan Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. Dit is een Stichting in Duitsland die zich inzet voor 45 gezinnen waarvan de kinderen diabetes hebben. De Stichting organiseert bijeenkomsten waarbij ervaringen en informatie uitgewisseld wordt en kinderen samen leuke activiteiten ondernemen.

Night for the Stars 2020

De OTTO Foundation is sponsor van de Night for the Stars 2020; Een benefiet avond voor stichting ALS met daarbij een speciaal optreden van OG3NE als ambassadeur van Stichting ALS Nederland.

Bestuur OTTO Foundation

Justyna Kooijmans

Secretaris OTTO Foundation

Karolina Swoboda

Voorzitter OTTO Foundation

Peter Bouman

Penningmeester OTTO Foundation

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is geen personeel in dienst bij Stichting OTTO Foundation.

Aanvraag doen

Stichting OTTO Foundation

Keizersveld 51, 5803 AP Venray

+31 (0) 478 52 99 99

RSIN: 811561823

 

Aanvraag indienen bij de OTTO Foundation?
Heeft u zelf een goed doel of instelling waarbij u de hulp van de OTTO Foundation wilt inschakelen?

Neem dan contact met ons op

 

Aanvraag formulier OTTO Foundation
Aanvraag door: *
Voornaam
Achternaam
Naam stichting of Organisatie
KVK-nummer
Stichting/organisatie heeft ANBI status