OTTO Foundation

OTTO Work Force voelt zich maatschappelijk betrokken bij de regio’s waar een deel van onze medewerkers vandaan komen. Daarom willen we een bijdrage leveren aan de oplossingen van de soms nog schrijnende problemen in deze gebieden. Dat doen wij met onze OTTO Foundation.

 

 

Goede doelen

OTTO Foundation

Beleidsplan OTTO Foundation

Doelstelling

OTTO Foundation heeft ten doel het geven van maatschappelijke, humanitaire en economische hulp aan mensen met een minimuminkomen in Polen of andere landen waar OTTO werkzaam is, zowel door middel van individuele hulp als ondersteuning van instanties en (maatschappelijke) organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden.

Ambitie

De Stichting OTTO Foundation is opgericht in 2002. Als maatschappelijk betrokken organisatie wil OTTO foundation een bijdrage leveren aan de samenleving. De gedachte achter OTTO Foundation is dat de donatie per project in principe aan meerdere personen ten goede komt. Bij wijze van uitzondering is het denkbaar dat individuele personen worden ondersteund in het kader van armoedebestrijding. Uitgangspunt is dat wij onze doelen verwezenlijken door inzameling van financiële middelen en goederen, het liefst in samenwerking met plaatselijke overheden, organisaties en kerken. Op die manier zorgen wij voor een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Hierbij kan men denken aan ondersteuning met betrekking tot sportactiviteiten, muziek en /of weeshuizen.

Geplande activiteiten 2020-2021

Voor de komende twee jaar heeft OTTO Foundation de onderstaande terugkerende projecten gepland:

 • Daklozendiner
 • Stichting “Piekne Anioly”fietsen
 • New Wings (transplantaties)
 • RK Poolse Parochie, sinterklaas
 • Alpe d’huzes
 • Friendly heart WOSP Eindhoven
 • 1e Poolse Pantserdivisie Nederland
 • Voedselbank Zaanstreek
 • Cliniclowns
 • Bijdrage aan weeshuizen

Eenmalige projecten die OTTO Foundation ondersteund heeft:

 • Night for the stars (goede doel ALS)
 • Noodpakket voor een medewerker van OTTO n.a.v. afgebrande woning

 

Financiële verantwoording

Daklozen Diner Polen

OTTO Work Force heeft een warme band met Polen en via de OTTO Foundation ondersteunt OTTO sinds jaar en dag goede doelen in dat land. Jaarlijks ondersteunt de OTTO Foundation het daklozendiner in Opole, de stad waar OTTO in Polen begon.

Stichting “Piekne Anioly”fietsen 2019

De OTTO Foundation ondersteunt jaarlijkse de Piekne Anioly stichting in Polen. In 2019 doneerde de Foundation fietsen voor weeskinderen.

New Wings Foundation 2019

OTTO ondersteunt via de foundation jaarlijks de New Wings Foundation. Een compleet en gezond lichaam. Het lijkt logisch, maar niet voor iedereen. Zeker niet voor de vele kinderen die jaarlijks een orgaantransplantatie krijgen. De New Wings foundation wil kinderen weer op de been helpen na een transplantatie. Sport en spel zijn daar enorm belangrijk bij.

Night for the Stars 2020

De OTTO Foundation is sponsor van de NIght for the Stars 2020; Een benefiet avond voor stichting ALS met daarbij een speciaal optreden van OG3NE als ambassadeur van Stichting ALS Nederland.

Gezamenlijke liefdadigheidsacties georganiseerd met Adidas

In 2013 hebben wij samen met Adidas aan meer dan 2216 kinderen uit 40 weeshuizen, scholen, ziekenhuizen, zorgcentra en families pakketten met spullen kunnen schenken. Eén initiatief was een grote voorstelling in een theater in Warschau ter gelegenheid van Kinderdag in juni 2013.

Podajemy (dobro) Dalej! (Wij geven het heil door!)

De sociale actie PodajęDalej (Ik geef door) is al een traditie geworden binnen onze stichting en een vast evenement op de agenda van onze zakelijke partners en medewerkers.

OTTO speelt met Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Een uniek evenement! We hebben ook een cheque gedoneerd ter waarde van EUR 50.000. Dit allemaal als hulp voor kinderen en bejaarden in nood.

Homelessworld cup – we make the history

De spelers, die vaak geen eigen schoenen hadden, hebben van ons Adidas schoeisel gekregen en we hebben ons ingezet voor het verkrijgen van aanzienlijke fondsen voor de organisatie van het evenement vanuit het Ministerie van Sport.

.

Bestuur OTTO Foundation

Justyna Kooijmans

Secretaris OTTO Foundation

Karolina Swoboda

Voorzitter OTTO Foundation

Peter Bouman

Penningmeester OTTO Foundation

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is geen personeel in dienst bij Stichting OTTO Foundation.

Aanvraag doen

Stichting OTTO Foundation

Keizersveld 51, 5803 AP Venray

+31 (0) 478 52 99 99

RSIN: 811561823

 

Aanvraag indienen bij de OTTO Foundation?
Heeft u zelf een goed doel of instelling waarbij u de hulp van de OTTO Foundation wilt inschakelen?

Neem dan contact met ons op

 

Aanvraag formulier OTTO Foundation
Aanvraag door: *
Voornaam
Achternaam
Naam stichting of Organisatie
KVK-nummer
Stichting/organisatie heeft ANBI status