OTTO in de Media

05 mei 2018
OTTO Work Force grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa

Parlement, pas u aan de moderne tijd aan!

Categorie: Blog

Vandaag in De Telegraaf, de opinie van CEO Frank van Gool in ‘De Kwestie’.

17 weken reces is niet meer van deze tijd!
Oproep CEO Frank van Gool: Parlement, pas u aan de moderne tijd aan. 1 week vergaderen en 1 week het land in.

„Als reces hetzelfde zou zijn als vakantie, zou 17 weken absentie voor Tweede Kamerleden natuurlijk absurd zijn. Met 17 weken vakantie per jaar zou ik — en met mij vele andere ondernemers — niet hebben kunnen opbouwen wat er nu staat. Bij succes hoort gewoon keihard werken. Dat geldt zowel in het bedrijfsleven als in de sport, maar ook in de politiek. Velen onder ons, in tegenstelling tot onze medewerkers, houden zich niet aan de Arbeidstijdenwet. Wij maken veelal meer uren dan 8 per dag of 40 per week. Ik ken ook veel politici die 7 dagen per week met hun vak bezig zijn: met opinies voorbereiden, op werkbezoek gaan, Kamerstukken lezen, en vooral heel veel overleggen.

Maar wat is het reces dan wel? Officieel de tijd om zich o.a. voor te bereiden op het werk en om het land in te gaan. Ik weet dat er politici zijn die het reces (deels) gebruiken om zich op de hoogte te stellen wat er in de samenleving speelt, door middel van werkbezoeken of zelfs stages. Maar ik weet ook dat dit niet structureel gebeurt. Ik merk er zelf in elk geval maar weinig van. Als grootste internationale arbeidsbemiddelaar van ons land staan wij middenin de maatschappelijke discussie over arbeidsmigratie en zeker over de huisvesting van de arbeidsmigranten. Er zijn de afgelopen jaren niet echt veel politici geweest die zich persoonlijk bij ons op de hoogte zijn komen stellen van hoe het werkelijk gaat op de werkvloer en in de woonlocaties.

Mijn indruk: politici zitten te veel op die Haagse vierkante kilometer en te weinig in het land.

Het land in? Ik merk er niets van

En waar zijn ze dan zo druk mee in politiek Den Haag? Juist ja, met vergaderen. En hoe? Uiterst inefficiënt! Om in het bedrijfsleven succesvol te kunnen werken is een goede, duidelijke structuur onontbeerlijk. De huidige vergadersystematiek van de Tweede Kamer is afkomstig uit de vorige eeuw en daarmee hard toe aan vernieuwing. Zo hebben we momenteel 13 politieke partijen in de Tweede Kamer. Het vorige kabinet is zelfs geëindigd met maar liefst 17 politieke partijen in de Kamer. Elke partij heeft recht op spreektijd. Het Nederlandse parlement is daarmee Europees kampioen vergaderen.

Kun je bovendien van een partij met een paar zetels wel verwachten op elk gebied over voldoende kennis te beschikken? Deze versplintering leidde daarnaast ook al tot een moeizamere regeringsvorming en gaat daarmee ten koste van de bestuurbaarheid van het land. Nee, dus wat mij betreft maar snel een kiesdrempel invoeren van 5 zetels. Ik ben ervan overtuigd dat een paar kleine partijen gezamenlijk veel meer bijdrage kunnen hebben aan onze toekomst. Dus minder vergaderen, minder populisme, meer inhoud, meer daadkracht.

Maar nu het reces. Ik zou het afschaffen. Geef de Tweede Kamerleden recht op een normale vakantie gelijk aan elke werkende in Nederland. Ga vervolgens niet wekelijks in het parlement vergaderen, maar om de week. De ene week het land in, de boer, de bakker en de gepensioneerde opzoeken om contact te houden met het volk dat men vertegenwoordigt; om te inventariseren wat er onder de bevolking leeft; en om zich te oriënteren op de internationale samenleving. De andere week kan er dan effectief en daadkrachtig met elkaar en met de regering constructief met zinnige moties vergaderd worden.