Nasi ludzie się wyróżniają

O umiejętności wyróżniania się możemy mówić dopiero wtedy, gdy nasi ludzie sami będą tego chodzącym przykładem. Nie chodzi tu tylko o to CO, ale również JAK to robimy.

Nasze przedsiębiorstwo kieruje się siedmioma wyraźnie sprecyzowanymi wartościami, których pierwsze litery składają się w słowo R E S P E C T. Istotą naszej firmy jest szacunek wobec pracowników, siebie nawzajem, klientów i otaczającego nas świata. Większość z naszych pracowników pochodzi z zagranicy. Zasługują oni na takie samo traktowanie co osoby, pochodzące z kraju, w którym ci pierwsi wykonują pracę. Szacunek należy się również naszym klientom, gdyż bez nich nie moglibyśmy istnieć.

7 wartości OTTO Work Force

Szacunek jest fundamentem naszego przedsiębiorstwa… i naszym codziennym wyzwaniem.

Result

Pracujemy ekonomicznie, nie tracąc z oczu celu

European

Nie wierzymy w granice – wierzymy w jakość

Socially involved

Troszczymy się o swoich współpracowników i otaczający nas świat

Performance

Zawsze idziemy o krok dalej

Empowerment

Powierzamy odpowiedzialność naszym ludziom

Customer excellence

Oferujemy swoim klientom usługi najwyższej jakości

Transparant

Wierzymy w otwartość