Oświadczenie o ochronie prywatności i wykorzystaniu plików cookie

Oświadczenie o ochronie prywatności OTTO Work Force i OTTO Outsourcing

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez różne witryny internetowe (w tym www.ottoworkforce.nl, www.ottoworkforce.eu, www.ottoworkforce.com) różnych spółek Grupy OTTO (w tym OTTO Work Force B.V. i OTTO Outsourcing B.V.), jak również przez poddomeny tych witryn.

Administratorami Danych Osobowych są spółki z Grupy OTTO, których pełną listę można znaleźć TUTAJ.

Pełne dane kontaktowe do każdej ze spółek można znaleźć na stronie internetowej w zakładce Kontakt.

 

Informacje ogólne

OTTO traktuje dane osobowe z najwyższą ostrożnością. Zdajemy sobie sprawę, że przetwarzamy duże ilości danych i ściśle przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w tym zakresie. Robimy to sprawdzając – wraz z naszym partnerem prawnym – czy nasze usługi spełniają wszystkie odpowiednie wymogi, zarówno w zakresie bezpieczeństwa danych, jak i zgodności z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

OTTO zgadza się z zasadami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO; ang.: GDPR), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

Dane osób odwiedzających naszą witrynę internetową, które przetwarzamy

Ogólnie istnieje możliwość odwiedzenia naszej witryny bez przekazania nam jakichkolwiek danych osobowych. Do celów statystycznych przetwarzamy jednakowoż – między innymi przez Google Analytics – dane dotyczące daty i godziny wizyt na naszej witrynie; strony, z której przekierowani zostali Państwo na naszą witrynę; regionu, z którego Państwo nas odwiedzają; stron i części witryny, które Państwo odwiedzają (jak często, jak długo i w jakiej kolejności); informacji, jakie Państwo przesyłają
i pobierają z witryny oraz rodzaju oglądanych informacji. Ponadto gromadzimy inne, niemożliwe do zidentyfikowania automatyczne informacje na temat użytkowników witryny.

 

Zbieramy wyżej wymienione dane w celu optymalnego dostosowania treści witryny do potrzeb
i wymogów osób odwiedzających naszą witrynę. Informacje niemożliwe do zidentyfikowania mogą być przez nas przechowywane do wykorzystania w przyszłości i mogą zostać przekazane osobom trzecim. Po dalsze informacje na temat wykorzystywania plików typu cookie odsyłamy do naszej polityki w tym zakresie.

 

Na naszej witrynie mogą znajdować się odnośniki (hiperłącza) do innych witryn internetowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do witryn osób trzecich. Z tego względu zalecamy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności takich witryn, aby dowiedzieć się,
w jaki sposób obchodzą się one z prywatnością Państwa danych. W związku z tym proszę zapoznać się z naszą wcześniej wspomnianą polityką dotyczącą plików typu cookie.

 

Od kiedy gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe między innymi od chwili podania przez Państwa swoich danych na naszej witrynie w celach rekrutacyjnych albo wtedy, gdy zgłaszają się lub zostają Państwo zgłoszeni
w inny sposób.

 

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe między innymi w celu świadczenia przez nas usług oraz zwrócenia Państwa uwagi na fakt ich świadczenia i informowania Państwa o nich. Chodzi tu na przykład o: tymczasowe zatrudnienie, pośrednictwo, oddelegowanie, rekrutację i selekcję pracowników, administrację płacową, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój osobisty, usługi kadrowo-płacowe
i dyspozycyjność pracownika.

 

Bardziej szczegółowo, dane osobowe przetwarzamy w celu:

 

 1. przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących OTTO;

 

 1. określenia Państwa dopasowania do danego zlecenia albo stanowiska, ustalenia Państwa dyspozycyjności oraz przedstawienia bądź skontaktowania Państwa z jednym albo kilkoma (potencjalnymi) kontrahentami i/lub zleceniodawcami;

 

 1. poinformowania Państwa o naszych usługach, merytorycznej wiedzy i/lub innych działaniach oraz w celu składania Państwu ofert w imieniu OTTO;

 

 1. zaoferowania Państwu możliwości szkolenia, porad na temat kariery i jej rozwoju lub innych (związanych z pracą) usług; aby pośredniczyć w zatrudnieniu, pracy i oddelegowaniu do klientów lub by zorganizować dla Państwa zlecenia;

 

 1. umożliwienia Państwu korzystania i udzielenia dostępu do zamkniętych części naszej witryny, portali i innych środowisk internetowych.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe opieramy się na różnych podstawach prawnych. Znaczna część przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych jest przetwarzana, ponieważ jest to konieczne ze względu na naszą umowę z Państwem i z naszymi klientami. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to dla nas konieczne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, polegającego na powiadamianiu Państwa o naszej działalności i składaniu Państwu ofert. Niektóre dane osobowe są także przetwarzane tylko na podstawie udzielonej przez Państwa wcześniej zgody.

 

Jakie dane (osobowe) na temat Państwa zbieramy?

Gromadzimy dane osobowe, które są potrzebne do świadczenia naszych usług. Część tych danych jest obowiązkowa, by umożliwić korzystanie z naszych usług. Ponadto gromadzimy dodatkowe dane (osobowe), dzięki którym możemy dostosować nasze usługi do Państwa konkretnych umiejętności
i życzeń albo spełnić konkretne wymogi naszych Zleceniodawców. Odpowiedzialność za prawidłowość
i istotność przekazywanych danych ponoszą Państwo.

 

Gromadzimy między innymi następujące dane i dokumenty zawierające dane osobowe:

 

 • Dane adresowe (imię i nazwisko, adres, miejscowość)
 • Adres e-mail
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu
 • Życiorys i list motywacyjny, które często zawierają informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
 • W razie ubiegania się o konkretne stanowisko: nazwa takiego stanowiska

 

Wrażliwe dane osobowe

Takie dane będziemy przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy OTTO potrzebuje ich w celu wywiązania się ze swoich ustawowych zobowiązań, gdy Państwo udzielą na to zgody albo jeżeli jest to dozwolone na mocy prawa. Przez szczególne dane osobowe rozumie się dane, które mogą być wrażliwe; na przykład dane na temat rasy, wyznania albo zdrowia danej osoby.

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe zebrane przez nas na witrynie?

Wobec danych osobowych, które przekazali nam Państwo w ramach pośrednictwa pracy, stosujemy ustawowe okresy przechowywania. W każdej chwili mogą się Państwo do nas zwrócić z prośbą
o usunięcie przekazanych przez Państwo danych. Jeżeli Państwo tego nie zrobią, będziemy przechowywać Państwa dane najdłużej przez okres dwóch lat po dniu Państwa rejestracji albo po ostatnim dniu Państwa zatrudnienia, chyba że przechowywanie tych danych jest konieczne w związku
z wykonaniem zobowiązania prawnego, tak jak ma to miejsce w przypadku danych ważnych pod względem fiskalnym albo dowodów tożsamości.

 

Jeśli ubiegali się Państwo o stanowisko członka personelu (stała funkcja wewnątrz spółki OTTO), Państwa dane osobowe zostaną usunięte na prośbę albo cztery tygodnie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że udzielili Państwo OTTO zgody na przechowywanie danych przez okres jednego roku po zakończeniu procesu rekrutacji. Taką zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
Można to zrobić wysyłając wiadomość do: mydataNL@ottoworkforce.eu

 

Jak są chronione dane osobowe zebrane na naszej witrynie?

OTTO przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Z tego względu podejmujemy różne środki, aby uniknąć utraty, kradzieży albo innego bezprawnego wykorzystania Państwa danych. Dlatego w razie konieczności używamy zaszyfrowanych wiadomości i zabezpieczonych połączeń. Ponadto podejmujemy niezbędne środki w zakresie fizycznego i logicznego zabezpieczenia dostępu.

 

Kto otrzymuje Państwa dane osobowe?

OTTO otrzymuje Państwa dane osobowe. OTTO nie będzie w żadnym razie sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim. Ponadto OTTO przekaże Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane na mocy umowy albo przepisów prawa, bądź jeśli jest to potrzebne do świadczenia przez nas usług albo zwrócenia uwagi na fakt ich świadczenia, np. po to, by przedstawić Państwa naszym zleceniodawcom, złożyć Państwu ofertę oraz informować o naszych usługach.

 

Czy mogę poprosić o wgląd, sprostowanie albo usunięcie danych zgromadzonych przez OTTO?

Wniosek o wgląd, usunięcie albo sprostowanie zgromadzonych przez OTTO danych osobowych na Państwa temat można złożyć przez naszą witrynę. Jeśli chodzi o dostęp do danych osobowych powiązanych z plikiem cookie, należy dodać kopię tego pliku (można go znaleźć w ustawieniach wyszukiwarki). Można to zrobić wysyłając wiadomość do: mydataNL@ottoworkforce.eu.
W celu sprawdzenia Państwa tożsamości OTTO poprosi o uwierzytelnienie. Na skutek tego wniosku
o wgląd mogą Państwo zwrócić się do OTTO o sprostowanie albo usunięcie swoich danych osobowych. Jeżeli uważają Państwo, iż nie obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi z najwyższą ostrożnością, prosimy się z nami skontaktować, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych. Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego urzędu ds. ochrony danych osobowych.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez OTTO

Istnieje możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez OTTO, jeżeli Państwa dane osobowe są wykorzystywane do innych celów niż jest to konieczne do realizacji umowy albo do wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą się Państwo na przykład sprzeciwić wykorzystywaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych albo sprzedażowych. Można to zrobić wysyłając wiadomość do: mydataNL@ottoworkforce.eu. Ponadto mają Państwo także prawo do tzw. przenoszenia danych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do uzyskania swoich danych osobowych, przekazanych OTTO, w przejrzystej formie. Także w tym celu można wysłać wiadomość na adres: mydataNL@ottoworkforce.eu

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych, które są konieczne do wykonywania przez nas pracy, uważamy za istotne poinformować, że bez Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie świadczyć Państwu naszych usług jako agencja pracy tymczasowej.

 

Uwagi końcowe

OTTO zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Każda zmiana zostanie opublikowana na tej stronie. OTTO zaleca więc Użytkownikowi regularne odwiedzanie tej strony celem sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany. Obecne oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane we wrześniu 2018 r.

 

Wykorzystanie plików cookie