Usługi OTTO

Mimo że główną gałąź naszej działalności stanowi międzynarodowe pośrednictwo pracy, oferujemy o wiele więcej możliwości. W ostatnich latach znacząco rozbudowaliśmy nasze usługi w ramach, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym:

  • On-Site Services
  • Oddelegowywanie pracowników
  • Outsourcing
  • Rekrutacja

On-Site Services

OTTO oferuje usługi na miejscu – w zakładzie klienta: On-Site Services. Dzięki nim zawsze jesteśmy blisko klienta, bierzemy czynny udział w procesie tworzenia grafiku i mamy możliwość szybkiego reagowania.

Oddelegowywanie pracowników

Posiadamy bogate doświadczenie w oddelegowywaniu elastycznych i zmotywowanych pracowników i specjalizujemy się w różnych sektorach.

Outsourcing

Podejmujemy się czynności związanych z prowadzeniem firmy, zlecanych przez organizacje i przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność za realizację zleceń spoczywa na nas.

Rekrutacja

Zajmujemy się pośrednictwem pracy na poziomie międzyregionalnym i międzynarodowym.

Sposób pracy

Aby upewnić się, że znajdziemy ludzi spełniających wymagania naszych klientów, wspólnie przechodzimy przez kilka etapów.

Sektory działalności

Każdego dnia tysiące pracowników OTTO Work Force pracuje w sektorze logistycznym, produkcyjnym i produkcji żywności oraz w rolnictwie.