Sposób pracy

OTTO Work Force zawsze poszukuje ludzi, którzy potrafią się wyróżniać. U nas nie wystarczy być dobrym – my chcemy tylko najlepszych. I właśnie takich ludzi wybieramy dla Państwa – najlepszych, którzy będą wyróżniać się na rzecz Państwa firmy. Aby upewnić się, że znajdziemy ludzi spełniających Państwa wymagania, wspólnie przechodzimy przez kilka etapów:

1

Ocena potrzeb

Ocena potrzeb
Wspólnie dokonamy oceny zapotrzebowania. Przeanalizujemy wymagane profile kompetencji i stanowisk oraz wszystkie sprawy, do których przywiązują Państwo wagę jako pracodawca. Kierujemy się przy tym oceną zarówno umiejętności twardych jak i miękkich.


2

Dobór

Dobór
Po ustaleniu zapotrzebowania, nasz system wyselekcjonuje najodpowiedniejszych kandydatów z obecnej puli. Jeżeli brak będzie odpowiednich pracowników, zlecenie rekrutacji zostanie skierowane do naszych biur rekrutacyjnych na terenie Holandii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Proces rekrutacji i selekcji nazywamy z angielska matching, czyli dobór. Zajmujemy się bowiem doborem odpowiednich pracowników do Państwa zapotrzebowania, aby w ten sposób dokonać selekcji najlepszych kandydatów.

 

3

Selekcja

Selekcja
Selekcja najlepszych pracowników odbywa się w trzech etapach:

  • Wstęp: rekrutacja rozpoczyna się od wstępnego wywiadu, podczas którego zwracamy dużą uwagę na doświadczenie zawodowe i wykształcenie kandydata, a także na poziom motywacji i pierwsze wrażenie.
  • Test: w procesie selekcji wykorzystujemy rozmaite unikalne metody testowania kandydatów. Sprawdzamy ich pod kątem rzetelności, zaangażowania, odporności na tęsknotę za domem, zrównoważenia i znajomości języka. Na podstawie wyników testu sporządzamy raport zdolności do wykonywania zawodu, tzw. raport fit-for-the-job, który służy nam następnie za podstawę przy dobieraniu odpowiednich osób na wymagane stanowiska.
  • Zaświadczenie o niekaralności: każdy pracownik OTTO Work Force dysponuje zaświadczeniem o niekaralności (nid. VOG), uzyskanym w kraju pochodzenia.

4

Zatrudnienie

Zatrudnienie
Pracownicy nigdy nie pracują u Państwa bez nadzoru. Ponadto zapewniamy broszurę informacyjną “Praca w przedsiębiorstwie …”, przeznaczoną dla nowych pracowników, zawierającą wszelkie informacje na temat obowiązków zawodowych, zasad i regulaminów, a także Państwa jako pracodawcy. Ponadto, w dniu rozpoczęcia projektu, a także gdy napłyną nowi pracownicy, nadzorem i pomocą służyć Państwu będą On-Site lub Account Manager z ramienia OTTO, będący jednocześnie osobami kontaktowymi zarówno dla Państwa jako pracodawcy jak i dla oddelegowywanych przez nas pracowników. On-Site i Account Manager jest odpowiedzialny między innymi za przekazywanie informacji, nadzór nad pracownikami w miejscu pracy, zarządzanie i monitorowanie wydajności jakościowej i ilościowej, a także szukanie sposobów na optymalizację procesu.

5

Planowanie

Planowanie
On-Site lub Account Manager pomogą Państwu w utworzeniu grafiku (harmonogramu prac) – zarówno krótko- jak i długoterminowego, gdyż prognozy na przyszłość są niezbędne do prawidłowego ustalenia odpowiedniej puli pracowników. Prawidłowa prognoza może się przydać np. do ustalenia, czy konieczne będą dodatkowe szkolenia lub zwiększenie napływu pracowników.

6

Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości
OTTO Work Force na pierwszym miejscu stawia wysoką jakość. Nie bez powodu dysponujemy licznymi certyfikatami i znakami jakości, przyznanymi w wielu krajach. W ramach partnerstwa z naszymi klientami, jakość współpracy gwarantujemy na wiele sposobów:

  • tworzenie Service Level Agreement (SLA) z ustalonymi wyraźnymi celami
  • ocena i rozmowy z pracownikami
  • koncentracja na ciągłym rozwoju pracowników, optymalizacji procesów i redukcji kosztów
  • przejrzysta struktura komunikacyjna
  • przejrzysta procedura składania skarg


Więcej informacji
Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o możliwościach oferowanych przez OTTO Work Force, prosimy o kontakt.