OTTO in de Media

18 jul 2020
KAFRA-TOWER

Primeur voor Venray met KAFRA Tower

Categorie: Nieuws

KAFRA Housing, gespecialiseerd in de huisvesting van arbeidsmigranten, wil op korte termijn een woonvoorziening voor 92 arbeidsmigranten bouwen op bedrijventerrein Keizersveld in Venray. De zogenaamde KAFRA TOWER is onlangs door KAFRA Housing geïntroduceerd. De gemeente Venray is de eerste gemeente waar de woontoren kan worden gerealiseerd. Venray is de thuisbasis van KAFRA Housing en OTTO Work Force en beide partijen hebben al een woonvoorziening voor 240 arbeidsmigranten gerealiseerd aan De Conifeer in Oostrum.

De woonvoorziening op het Keizersveld, naast autobedrijf Lenders, bestaat uit zestien appartementen met elke vier eenpersoonskamers en veertien studio’s voor twee personen (stelletjes). De accommodatie is volgens de ontwikkelaar coronaproof, ruimer dan de normen van Stichting Normering Flexwonen en energiezuinig. De bewoners werken in Venray en directe omgeving en zullen in de meeste gevallen met de fiets naar het werk gaan. De toren wordt gebouwd op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning.

Urgentie

De vraag naar kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten was al groot. Door Covid-19 is de urgentie alleen maar groter geworden. Het Aanjaagteam Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer pleit voor snelle realisering van ‘corona-proof’ huisvesting: “geef arbeidsmigranten een eigen slaapkamer” Vanwege de grote urgentie is gekozen voor een spoedige realisatie van de KAFRA Tower in Venray. Vanzelfsprekend worden de plannen in eerste instantie met de direct omwonenden besproken. Door de beperkte mogelijkheden door het coronavirus voor een fysieke informatiebijeenkomst is gekozen voor een ‘hybride’ oplossing. Op korte termijn vindt er een informatiebijeenkomst op uitnodiging plaats voor ondernemers uit Keizersveld uit de directe nabijheid en bestuurders van het wijkplatform Landweert.