OTTO in de Media

01 nov 2018
OTTO Work Force grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa

Verdringing op arbeidsmarkt door migranten is zeldzaam

Categorie: Nieuws

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) is gebleken dat de instroom van migranten zelden tot negatieve effecten leidt op de werkgelegenheid en lonen.

Migranten zijn vaker aanvullend dan vervangend, doordat zij vaak ander werk doen dan de mensen die hier al langer werken. Ook doen migranten soms werk dat anderen niet willen doen. Vaker zijn ze ook lager opgeleid dan gemiddeld, waardoor ze concurreren met laagopgeleiden die handmatige arbeid verrichten.

Arbeidsmigranten, vooral uit Midden- en Oost Europa, werken volgens de onderzoekers vaak in sectoren met een krimpende werkgelegenheid. Opvallend is dat mensen die voorheen in deze sectoren werkten, hun loon in een nieuwe sector gemiddeld zien stijgen.

Lees hier het hele artikel van de NOS.